KOMISJA KONKURSOWA OGŁASZA WYNIKI KONKURSU NA WSPIERANIE PRODUKCJI FILMOWEJ W RAMACH PODKARPACKIEGO REGIONALNEGO FUNDUSZU FILMOWEGO 2018
 
W dniu 27.06.2018, w Rzeszowie, odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej Podkarpackiego Regionalnego Funduszu Filmowego (zwanego dalej PRFF), w składzie: Marta Kraus, Aleksandra Gorzelak-Nieduży, Tomasz Leyko. Operatorem PRFF jest Podkarpacka Komisja Filmowa, działająca w strukturze Wojewódzkiego Domu Kultury. W wyniku rozstrzygniętego konkursu Wojewódzki Dom Kultury stanie się koproducentem wyłonionych produkcji. Budżet Podkarpackiego Regionalnego Funduszu Filmowego na rok 2018 wynosi 500 000 złotych brutto.
 
W ramach naboru do PRFF, wpłynęło 10 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 1 633 317 złotych brutto. Do etapu oceny eksperckiej zostało zakwalifikowane 8 wniosków.

Komisja Konkursowa dokonała rozstrzygnięcia Konkursu, podjęła decyzję o wysokości i rodzaju wkładu koproducenckiego, biorąc pod uwagę dostępne środki finansowe, oceny i rekomendacje ekspertów Rady Programowej.
 
Podczas obrad Komisji Konkursowej wyłoniono następujących Wnioskodawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji umów koprodukcyjnych:

Tytuł filmu Nazwa Wnioskodawcy Reżyser Przyznana kwota dofinansowania (netto) zł Przyznana kwota dofinansowania (brutto) zł
Polski Schindler Plesnar & Krauss Films Barbara Necek 56 910,57 70 000,00
Boże Ciało AURUM FILM S.J.  Jan Komasa 268 292,68 330 000,00
Insekt Yellow Tapir Films Sp. z o.o.  Marcin Podolec 40 650,41 50 000,00
Rock'n'Roll Eddie  Dogoda Media sp. z o.o. Tomasz Szafrański 40 650,41 50 000,00

 

W przypadku niepodpisania Umowy koprodukcyjnej lub rezygnacji przez wyłonionych Wnioskodawców, Komisja Konkursowa zwoła posiedzenie, na którym podejmie decyzję o przyznaniu środków.

 

RUSZA II KONKURS NA WSPIERANIE PRODUKCJI FILMOWEJ ZE ŚRODKÓW PODKARPACKIEGO REGIONALNEGO FUNDUSZU FILMOWEGO

 

Podkarpacka Komisja Filmowa zaprasza producentów do udziału w konkursie na wspieranie produkcji filmowej. Środki Funduszu pochodzą z dotacji z budżetu Województwa Podkarpackiego. Operatorem Funduszu będzie Podkarpacka Komisja Filmowa, działająca w strukturze Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie. W wyniku rozstrzygniętego konkursu Wojewódzki Dom Kultury stanie się koproducentem wyłonionych produkcji.

Budżet Podkarpackiego Regionalnego Funduszu Filmowego na rok 2018 wynosi 500 000 złotych brutto.

 

Celem Konkursu jest wspieranie produkcji filmowych związanych z Województwem Podkarpackim. Zrealizowane filmy i seriale mają się przyczynić do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji regionu. Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego jest powiązanie produkcji z Województwem Podkarpackim poprzez m.in.: tematykę, twórców (przedsiębiorców i specjalistów z branży audiowizualnej działających w regionie), a przede wszystkim poprzez miejsce realizacji filmu. Minimum 100% równowartości wkładu koprodukcyjnego, finansowanego z Podkarpackiego Regionalnego Funduszu Filmowego, musi być wydatkowane na terenie Województwa Podkarpackiego.

 

Wnioski na wspieranie produkcji filmowej w ramach Podkarpackiego Regionalnego Funduszu Filmowego może złożyć każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie produkcji filmowej, który zamierza zrealizować produkcję filmową związaną z Województwem Podkarpackim.

Warunki udziału określone są w Regulaminie konkursu na wspieranie produkcji filmowej w ramach Podkarpackiego Regionalnego Funduszu Filmowego.

Regulamin i inne wzory dokumentów (wniosek aplikacyjny, istotne postanowienia umowy) dostępne są poniżej.

 

Termin przyjmowania wniosków upływa 11 maja 2018.

 

Za termin złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w wersji papierowej.

Wnioski należy złożyć w wersji papierowej oraz elektronicznej.

Wnioski do Funduszu, sporządzone w języku polskim według aktualnego wzoru wraz z obowiązującymi załącznikami, należy złożyć w sekretariacie siedziby Instytucji, przy ul. Okrzei 7 w Rzeszowie, do dnia 11 maja 2018. Wniosek powinien być złożony w 1 egzemplarzu (1 oryginał Wniosku wraz z Załącznikami) dla filmów/seriali fabularnych, animowanych i dokumentalnych.

Aktualny formularz wniosku udostępniony jest na stronach internetowych: www.podkarpackiefilm.pl.

Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć na płycie CD/DVD, w terminie do dnia 11 maja 2018..

Wszelkie pytania związane z Konkursem można kierować na adres:

Agnieszka Gonciarz - specjalista ds. funduszu filmowego tel. 697 402 587 – e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku nieotrzymania środków, pochodzących z dotacji z budżetu Województwa Podkarpackiego, Instytucja zastrzega sobie możliwość wstrzymania postępowania konkursowego lub odwołania konkursu.

 

 

Dokumenty do pobrania:
 

Wzór wniosku aplikacyjnego

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.


więcej