KOMISJA KONKURSOWA OGŁASZA WYNIKI KONKURSU NA WSPIERANIE PRODUKCJI FILMOWEJ
W RAMACH PODKARPACKIEGO REGIONALNEGO FUNDUSZU FILMOWEGO
 
W dniu 31.07.2017, w Rzeszowie, odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej Podkarpackiego Regionalnego Funduszu Filmowego (zwanego dalej PRFF) w składzie: Marta Kraus, Aleksandra Gorzelak-Nieduży, Aneta Radaczyńska, Kamil Czyż, Tomasz Leyko. Operatorem PRFF jest Podkarpacka Komisja Filmowa, działająca w strukturze Wojewódzkiego Domu Kultury. W wyniku rozstrzygniętego konkursu Wojewódzki Dom Kultury stanie się koproducentem wyłonionych produkcji. Budżet Podkarpackiego Regionalnego Funduszu Filmowego na rok 2017 wynosi 600 000 złotych brutto.
 
Celem Konkursu jest wspieranie produkcji filmowych związanych z Województwem Podkarpackim i/lub Rzeszowem. Zrealizowane filmy mają się przyczynić do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji regionu. Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego jest związanie produkcji z Województwem Podkarpackim i/lub Rzeszowem m.in.: poprzez tematykę, twórców (przedsiębiorców i specjalistów z branży audiowizualnej działających w regionie), a przede wszystkim poprzez miejsce realizacji filmu. Minimum 100% wkładu koprodukcyjnego, finansowanego z Podkarpackiego Regionalnego Funduszu Filmowego, musi być wydatkowane na terenie Województwa Podkarpackiego i/lub Rzeszowa.
 
W ramach naboru do PRFF, wpłynęło 16 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 3 251 846,94 złotych brutto.
Komisja Konkursowa dokonała rozstrzygnięcia Konkursu, podjęła decyzję o wysokości i rodzaju wkładu koproducenckiego, biorąc pod uwagę dostępne środki finansowe, oceny i rekomendacje ekspertów Rady Programowej.
 
Podczas obrad Komisji Konkursowej wyłoniono następujących Wnioskodawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji umów koprodukcyjnych:
 
 
W przypadku niepodpisania Umowy koprodukcyjnej lub rezygnacji przez wyłonionych Wnioskodawców, Komisja Konkursowa zwoła posiedzenie, na którym podejmie decyzję o przyznaniu środków.
 
 
 
 

 
 
 
RUSZA I KONKURS NA WSPIERANIE PRODUKCJI FILMOWEJ ZE ŚRODKÓW PODKARPACKIEGO REGIONALNEGO FUNDUSZU FILMOWEGO
 
Podkarpacka Komisja Filmowa zaprasza producentów do udziału w konkursie na wspieranie produkcji filmowej. Środki Funduszu pochodzą z dotacji z budżetów Województwa Podkarpackiego oraz Gminy Miasto Rzeszów. Operatorem Funduszu będzie Podkarpacka Komisja Filmowa, działająca w strukturze Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie. W wyniku rozstrzygniętego konkursu Wojewódzki Dom Kultury stanie się koproducentem wyłonionych produkcji. Budżet Podkarpackiego Regionalnego Funduszu Filmowego na rok 2017 wynosi 600 000 złotych brutto.
 
Celem Konkursu jest wspieranie produkcji filmowych związanych z Województwem Podkarpackim i Rzeszowem. Zrealizowane filmy mają się przyczynić do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji regionu. Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego jest związanie produkcji z Województwem Podkarpackim i/lub Rzeszowem m.in.: poprzez tematykę, twórców (przedsiębiorców i specjalistów z branży audiowizualnej działających w regionie), a przede wszystkim poprzez miejsce realizacji filmu. Minimum 100% wkładu koprodukcyjnego, finansowanego z Podkarpackiego Regionalnego Funduszu Filmowego, musi być wydatkowane na terenie Województwa Podkarpackiego i/lub Rzeszowa.

Wnioski na wspieranie produkcji filmowej w ramach Podkarpackiego Regionalnego Funduszu Filmowego może złożyć każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie produkcji filmowej, który zamierza zrealizować produkcję filmową związaną z Województwem Podkarpackim i/lub Rzeszowem.
 
Warunki udziału określone są w Regulaminie konkursu na wspieranie produkcji filmowej w ramach Podkarpackiego Regionalnego Funduszu Filmowego.
 
Regulamin i inne wzory dokumentów (wniosek aplikacyjny, istotne postanowienia umowy) dostępne są poniżej.
 
Termin przyjmowania wniosków upływa 2 czerwca 2017, o godz. 13:00.
Za termin złożenia wniosku uważa się datę i godzinę jego wpływu do Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w wersji papierowej.
 
Wnioski należy złożyć w wersji papierowej oraz elektronicznej.
Wnioski w wersji papierowej, sporządzone w języku polskim, według aktualnego wzoru wraz z obowiązującymi załącznikami, należy składać w sekretariacie Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie przy ul. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów , w dni powszednie (pn.-pt.), w godzinach 8:00 – 16:00. Wniosek powinien być złożony w 3 egzemplarzach (1 oryginał Wniosku wraz z Załącznikami  i 2 kopie Wniosku, potwierdzone za zgodność z oryginałem) dla filmów fabularnych, animowanych i dokumentalnych.  
 
Każdy egzemplarz należy wpiąć w skoroszyt (w przypadku filmów fabularnych scenariusze mogą być wpięte w oddzielnych skoroszytach). Oryginał wniosku należy stosownie opisać.
 
Wniosek wraz Załącznikiem nr 4 - Kosztorysem (zapisane w plikach edytowalnych) należy również złożyć w wersji elektronicznej: przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć na płycie CD/DVD.
 
Wszelkie pytania związane z Konkursem można kierować na adres:
Agnieszka Gonciarz - Specjalista ds. funduszu filmowego tel. 697 402 587 – e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
W przypadku nieotrzymania środków, pochodzących z dotacji z budżetu Województwa Podkarpackiego oraz Gminy Miasta Rzeszów, Instytucja zastrzega sobie możliwość wstrzymania postępowania konkursowego lub odwołania konkursu.
 
Dokumenty do pobrania:

 

- Regulamin konkursu

- Wzór wniosku aplikacyjnego

- Istotne postanowienia Umowy

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.


więcej